EU:n terveys- ja elintarviketurvallisuusasioiden pääosasto suosittelee voimakkaampia yhteistoimia rokotteiden puolesta.

EU:n Terveys- ja elintarviketurvallisuusasioiden pääosaston suositus voimakkaammista yhteistoimista rokotteilla torjuttavia sairauksia vastaan Suosituksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden, teollisuuden ja muiden relevanttien sidosryhmien välillä rokotusohjelmien yhtenäistämiseksi ja vahvistamiseksi kaikkialla Euroopassa, nostaa rokotuskattavuutta ja parantaa EU:n valmiusastetta terveysasioissa.   Palautteen antoaika: 4.12.2017-1.1.2018 Viite: Ares(2017)5925775 Tyyppi: Roadmap Osasto: Terveys- ja elintarviketurvallisuusasioiden pääosasto  Lataa koko englanninkielinen dokumentti PDF-muodossa Komissio […]

Continue Reading

Työnantajilla lainvastaisia menettelytapoja influenssarokotuksissa – lue SuPerin ohjeistus

4.12.2017 SuPer on lähestynyt työnantajaliittoa influenssarokotuksista ja pyytänyt ohjeistamaan työnantajia. Liittoon on viime viikkojen aikana tullut valtava määrä yhteydenottoja yksityissektorilla työskenteleviltä superilaisilta. Huomattava osa yhteydenottoja koskee työnantajien monin paikoin lainvastaisia menettelytapoja influenssarokotuksen osalta. SuPeriin tulleissa yhteydenotoissa on kerrottu, että Työntekijät lomautetaan tai heidän työsuhteensa irtisanotaan, jos influenssarokotusta ei ole otettu esimerkiksi marraskuun 2017 loppuun mennessä Työnantaja […]

Continue Reading

THL ja Fimea vastasivat HPV-rokotteesta sairastuneiden lasten vanhemmille

”Tärkein syy käyttää toista rokotetta kontrollina on eettinen. Kaikkien pitkäaikaisiin tutkimuksiin osallistuvien on saatava siitä jotain hyötyä itselleen. Plaseboa saaneet eivät tutkimuksesta käytännössä hyödy.” – Fimean ylijohtajan Sinikka Rajaniemen sekä THL:n hallinnosta ja kehittämisestä vastaavan johtajan Kari Saarisen perustelu sille, että rokotetutkimuksissa ei käytetä verrokkiryhmän osalta aitoa placeboa Joukko HPV-rokotteesta vakavia terveydellisiä haittoja saaneiden lasten […]

Continue Reading

Uudessa tutkimuksessa todettiin alumiiniadjuvantin aiheuttavan muutoksia hiirten sosiaalisessa käyttäytymisessä

Vertaisarvioidussa Journal of Inorganic Biochemistry -lehdessä vastikään julkaistu artikkeli kertoo tutkimuksesta, jossa vastasyntyneille hiirille annettiin ruskeena alumiinihydroksidigeeliä. Tämän jälkeen hiirten käyttäytymistä arvioitiin 8, 18 ja 29 viikon iässä. Suolavesiruiskeen saaneisiin kontrolliryhmän hiiriin verrattuna alumiiniruiskeen saaneet hiiret osoittivat poikkeuksellista käytöstä sekä alentunutta kiinnostusta sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tämä oli ensimmäinen tutkimus, missä pystyttiin osoittamaan, että varhaisessa iässä elimistöön […]

Continue Reading

Tarjolla tutkittua tietoa sekä avointa keskustelua rokotteista

Rokotetutkimus.net -sivuston tavoitteena on edistää avoimuuden ja läpinäkyvyyden toteutumista rokotteista käytävässä keskustelussa.   Artikkelitietopankkiimme on koottu viitteitä rokotteita käsitteleviin, vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa julkaistuihin tieteellisiin artikkeleihin. Mediatietopankkiimme on koottu viitteitä muissa kuin tieteellisissä medioissa julkaistuun kevyempään materiaaliin: lehtiartikkeleihin, TV-dokumentteihin jne. Keskustelufoorumiltamme löytyy sekä kaikille avoimia että rekisteröityneille jäsenille varattuja keskustelualueita.

Continue Reading