Uudessa tutkimuksessa todettiin alumiiniadjuvantin aiheuttavan muutoksia hiirten sosiaalisessa käyttäytymisessä

Vertaisarvioidussa Journal of Inorganic Biochemistry -lehdessä vastikään julkaistu artikkeli kertoo tutkimuksesta, jossa vastasyntyneille hiirille annettiin ruskeena alumiinihydroksidigeeliä. Tämän jälkeen hiirten käyttäytymistä arvioitiin 8, 18 ja 29 viikon iässä. Suolavesiruiskeen saaneisiin kontrolliryhmän hiiriin verrattuna alumiiniruiskeen saaneet hiiret osoittivat poikkeuksellista käytöstä sekä alentunutta kiinnostusta sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tämä oli ensimmäinen tutkimus, missä pystyttiin osoittamaan, että varhaisessa iässä elimistöön […]

Continue Reading