MMR Doctor John Walker-Smith wins High Court Appeal (The Independent 7.3.2012)

You are here:
  • KB Home
  • Autismi
  • MMR Doctor John Walker-Smith wins High Court Appeal (The Independent 7.3.2012)
< Back

Taustaa

John Walker-Smith oli yksi Andrew Wakefieldin vuonna 1998 julkaiseman kohutun Lancet -artikkelin kirjoittajista.

Kyseessä oli 12 potilascasea käsittelevä case review-artikkeli. Artikkelissa todettiin, että lapsilla havaitut krooniset suolisto-ongelmat saattaisivat olla yhteydessä heidän neurologisiin oireisiinsa:

”We have identified a chronic enterocolitis in children that may be related to neuropsychiatric dysfunction.”

Lisäksi artikkelissa todettiin, että oireet olivat useimmissa tapauksissa alkaneen MPR-rokotuksen jälkeen:

”In most cases, onset of symptoms was after measles, mumps, and rubella immunisation. Further investigations are needed to examine this syndrome and its possible relation to this vaccine.”

Kirjoittajat eivät kuitenkaan tehneet johtopäätöksiä varsinaisesta syy-yhteydestä, vaan totesivat päinvastoin:

”We did not prove an association between measles, mumps, and rubella vaccine and the syndrome described. Virological studies are underway that may help to resolve this issue.”

Artikkelin kirjoittamiseen osallistui alun perin kaikkiaan 12 henkilöä.

Artikkelin julkaisemisen jälkeen sen pääkirjoittaja Andrew Wakefield varoitti julkisuudessa kolmivalentin MPR-rokotteen mahdollisista riskeistä. Hän ehdotti, että MPR-rokotteen sijaan kannattaisi ottaa erilliset rokotteet sikotautia, tuhkarokkoa ja vihurirokkoa vastaan.

Wakefieldin julkiset lausunnot aiheuttivat rokotepiireissä suurta kuohuntaa. Pian hänen lausuntojensa jälkeen Iso-Britanniassa vedettiin markkinoilta pois erilliset sikotauti-, tuhkarokko- ja vihurirokkorokotteet. Samalla alkoi myös voimakas painostus artikkelin kirjoittajia kohtaan sen mitätöimiseksi.

Vuonna 2004 kymmenen artikkelin kirjoittamiseen osallistuneista tutkijoista taipuikin painostuksen alla ja he esittivät virallisen takaisinvetoilmoituksensa. He julkaisivat tiedonannon, jossa todettiin: ”We wish to make it clear that in this paper no causal link was established between MMR vaccine and autism as the data were insufficient.” (haluamme tehdä selväksi, että tässä artikkelissa ei esitetty kausaaliyhteyttä MPR-rokotteen ja autismin välillä, koska dataa ei ollut riittävästi).

Andrew Wakefield ja John Walker-Smith eivät kuitenkaan suostuneet vetäytymään artikkelista. Tämä johti lopulta siihen, että tammikuun 28. päivänä 2010 lääketieteellinen neuvosto (General Medical Council, GMC) eväsi molemmilta oikeudet harjoittaa lääkärin ammattia Isossa-Britanniassa. Neuvoston päätöksellä heidät todettiin syyllisiksi 36 eri syytekohtaan, mm. neljään syytekohtaan koskien epärehellistä toimintaa, sekä 12 syytekohtaan koskien tutkimukseen osallistuneiden lasten kaltoinkohtelua.

Kaltoinkohtelusyytteissä katsottiin mm. että he olisivat altistaneet tutkimuksen kohteina olleet lapset hoidon kannalta tarpeettomiin lääketieteellisiin operaatioihin, kuten suolentähystyksiin. Lisäksi joukkokannetta rokotuksista haittoja saaneiden lasten ja heidän vanhempiensa puolesta ajava yhdistys oli lahjoittanut rahaa yliopistolle Wakefieldin tutkimusprojektia varten, mikä tulkittiin lahjusten vastaanottamiseksi.

Samassa yhteydessä Lancet-julkaisu teki artikkelille lopullisen takaisinvedon.

Andrew Wakefield muutti päätöksen jälkeen Yhdysvaltoihin. Toisin kuin usein väitetään, hän ei ole koskaan myöntänyt syyllistyneensä syytteissä esitettyihin väärinkäytöksiin.

John Walker-Smith päätyi toisenlaiseen ratkaisuun ja aloitti Iso-Britanniassa oikeudenkäynnin kunniansa sekä lääkärinoikeuksiensa palauttamiseksi. Lopulta hän saavutti oikeusjutussa täydellisen voiton: 7.3.2012 hänet vapautettiin korkeimmassa oikeudessa kaikista syytteistä ja hänelle palautettiin myös oikeudet harjoittaa lääkärin ammattia.

Korkeimman oikeuden tuomari Mitting arvosteli vapauttavassa päätöksessään lääketieteellisen neuvoston ”riittämätöntä ja pinnallista päättelyä, sekä monessa johtaa virheellisiä johtopäätöksiä.”

”Neuvoston päätös ei kestä tarkastelua, joten kumoan sen”.

MMR DOCTOR JOHN WALKER-SMITH WINS HIGH COURT APPEAL

JOHN ASTON
Wednesday 7 March 2012 13:30 GMT

An eminent doctor was celebrating a dramatic victory today after the High Court ruled that a decision to strike him off over the MMR controversy was unlawful.

Professor John Walker-Smith had been found guilty of professional misconduct following accusations of taking part, without ethical approval, in controversial research that caused a global scare by suggesting a link between the MMR vaccine, bowel disease and autism.

The doctor, who is in his 70s and retired, denied allegations that he had participated in the research under the guise of carrying out clinical investigations and treatment of young patients.

He said the treatments, including lumbar punctures and colonoscopies, were clinically indicated and were necessary for the purposes of diagnosis and treatment, but not for a research project.

Today he said he was ”extremely pleased” his striking-off had been quashed and now hoped ”to enjoy my retirement with my family”.

He paid tribute to his supporters who included the parents of many children with autism and bowel disease seen by him at the Royal Free Hospital in north London up to his retirement in 2001.

His supporters say one of the consequence of the GMC’s actions is that families are facing serious difficulties in finding NHS treatment for autistic children with bowel disease.

In May 2010, Prof Walker-Smith lost his licence to practise along with Dr Andrew Wakefield who was at the centre of the MMR research.

A GMC fitness to practise panel found both men guilty of misconduct over the way the research was conducted.

Its verdict followed 217 days of deliberation, making it the longest disciplinary case in the GMC’s 152-year history.

Today the GMC suffered a serious blow when Mr Justice Mitting, sitting in London, ruled the verdict and the decision to strike off could not stand.

The judge criticised the disciplinary panel’s ”inadequate and superficial reasoning and, in a number of instances, a wrong conclusion”.

The judge said: ”It would be a misfortune if this were to happen again.”

He urged that in future such cases should be ”chaired by someone with judicial experience”.

Allowing Professor Walker-Smith’s appeal, the judge said the panel should have decided whether he had told the truth about his intentions when he carried out treatments.

”The GMC’s approach to the fundamental issues in the case led it to believe that was not necessary, an error from which many of the subsequent weaknesses in the panel’s determination flowed.

”It had to decide what Professor Walker-Smith thought he was doing. If he believed he was undertaking research in the guise of clinical investigation and treatment, he deserved the finding that he had been guilty of serious professional misconduct and the sanction of erasure.

”If not, he did not, unless perhaps his actions fell outside the spectrum of that which would have been considered reasonable medical practice by an academic clinician.

”Its failure to address and decide that question is an error which goes to the root of its determination.

”The panel’s decision cannot stand. I therefore quash it.”

http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/mmr-doctor-john-walker-smith-wins-high-court-appeal-7543114.html

Arvostelujen yhteenveto

Yhteenveto